10mm 380W 调速电钻

10mm 380W 调速电钻 DWD012 Image

DWD012

10mm 380W 调速电钻

独有转子支撑轴,极大提高耐久性
Show More
Show Less
0
留言 打印

特性及规格

特性

  • 百叶窗通风口设计,有效防尘
  • 独有转子支撑轴,极大提高耐久性
  • 超级紧凑且平衡性良好,便于使用

Applications

  • 金属钻孔
  • 木材钻孔
  • 塑料钻孔

包括

  • 电钻x1
  • 电池x2
  • 充电器x1

保修和服务信息

保证

DWD012

gabyp 提交于 周三, 03/07/2018 - 23:49
本产品目前无评论 To be the first to review this product, 或者